Phương pháp đình chỉ thai 11 tuần tuổi an toàn tại Hải Phòng

 Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ kéo theo đó là vấn đề sức khỏe...

Phá thai theo tháng như thế nào hiệu quả?

Bỏ thai hiện nay là một vấn nạn đáng “báo động” ở Việt Nam do vấn đề phá thai...