Âm đạo ra máu – Triệu chứng không thể xem thường

Âm đạo ra máu – Triệu chứng không thể xem thường khi nó xuất hiện ngoài chu kỳ kinh...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.