Tại sao ra khí hư – huyết trắng nhiều?

Chào chuyên gia! Năm nay tôi 24 tuổi, tôi mới lập gia đình. Gần đây, tôi thấy vùng kín...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.