Khâu thẩm mỹ tầng sinh môn có đau không?

Nhu cầu khâu thẩm mỹ tầng sinh môn của chị em ngày càng cao. Nhưng nhiều người vẫn chưa...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.