Phát hiện bệnh qua biểu hiện khí hư có màu

Bình thường khí hư có màu trắng trong, không mùi. Nếu thấy biểu hiện khí hư có màu khác...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.