Kinh Nguyệt Ra Ít Kéo Dài Là Dấu Hiệu Bệnh Gì

Khi kinh nguyệt ra ít kéo dài là hiện tượng kinh nguyệt bất thường cảnh báo tình trạng sức...

KINH NGUYỆT RA ÍT CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? BAO NHIÊU THÌ BÌNH THƯỜNG?

 Rối loạn kinh nguyệt với các triệu chứng như: chậm kinh, kinh nguyệt đến sớm, rong kinh, kinh nguyệt...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.