Những Hệ Lụy Khi Chị Em Sử Dụng Màng Trinh Giả

Hiện nay, thay vì thực hiện thủ thuật vá màng trinh, một số chị em lại lựa chọn sử...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.