Các phương pháp phá thai an toàn và địa chỉ phá thai tin cậy

    Các phương pháp phá thai truyền thống trước đây tuy ít tốn kém nhưng thường gây đau...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.