Kinh nguyệt màu đen nguy hiểm như thế nào?

Kinh nguyệt có màu đen – đây là hiện tượng bất thường ở chu kì kinh nguyệt, cảnh báo...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.