Bị sưng tầng sinh môn có sao không?

Bị sưng tầng sinh môn là dấu hiệu “cô bé” của bạn có khả năng đã bị viêm nhiễm...

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.